सतै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुको सम्मेल सम्पन्न ।

samachar

2024-07-01

मिति २०८१।३।१३ । १४ गते बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुको सम्मेलन सम्पन्न भएको छ।


No संलग्न जोडिएका विवरणहरु